Privacy Policy

Artikel 1 - Persoonsgegevens

We verzamelen persoonlijke gegevens, als bijvoorbeeld email, factuur en verzend adres en telefoonnummers. Ons primaire doel in het verzamelen van persoonlijke gegevens is om je als bezoeker een zo soepel, efficiënt en gepersonaliseerde winkel ervaring te laten ervaren. Zo contacteren wij bijvoorbeeld klanten die hun winkelwagen hebben laten staan om te kijken of er een probleem was.

Met het invullen en versturen van een bestelformulier, of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker HAMAMdoeken.com toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand van HAMAMdoeken.com met het oog op een geautomatiseerde gebruikersprofilering, klantenbeheer, marktonderzoek en direct mail per post. De verstrekte gegevens worden niet doorgegeven aan de met HAMAMdoeken.com contractueel verbonden ondernemingen. U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw desbetreffende persoonsgegevens. U heeft het recht om u kosteloos te verzetten tegen verwerking van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet richten tot info@hamamdoeken.com. Uw elektronische contactgegevens kunnen door HAMAMdoeken.com worden gebruikt voor direct e-mail marketing. U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw elektronische contactgegevens. U heeft eveneens het recht om u kosteloos te verzetten tegen de verwerking van uw elektronische contactgegevens voor direct e-mail marketing doeleinden.

Artikel 2 - Intellectuele eigendomsrechten
De teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren HAMAMdoeken.com of derden toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van HAMAMdoeken.com de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Artikel 3 - Wachtwoorden en beveiligde delen van de site
HAMAMdoeken.com maakt gebruik van een beveiligde SSL-verbinding tijdens het bestelproces en contactformulieren. U heeft een wachtwoord nodig om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de site. De betreding van deze delen zonder wachtwoord is strikt verboden. Indien u dergelijk wachtwoord heeft ontvangen, dient dit wachtwoord vertrouwelijk en geheim te worden gehouden. U dient HAMAMdoeken.com onmiddellijk in te lichten indien één van uw wachtwoorden ter kennis komt van anderen dan uzelf, of indien u dergelijk wachtwoord heeft ontvangen van een partij verschillend van HAMAMdoeken.com. Elk gebruik dat wordt gemaakt van onze diensten na geldige identificatie met uw wachtwoord zal worden geacht door u te zijn verricht. Indien HAMAMdoeken.com reden heeft om te geloven dat de veiligheid van de site in gevaar is, kan HAMAMdoeken.com uw wachtwoord wijzigen (onverminderd al haar overige rechten en verhalen).

Artikel 4 - Cookies
Tijdens een bezoek aan de site kunnen automatisch zogenaamde 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Deze gegevens helpen ons de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers. Met de meeste internetbrowsers kunt u cookies van uw harde schijf verwijderen, cookies afwijzen of een waarschuwing ontvangen vooraleer een cookie geinstalleerd wordt. Raadpleeg de instructies of helpfunctie van uw internetbrowser voor meer details. Indien u tijdens een bepaald bezoek aan de site instemt met het gebruik van cookies, kunnen deze cookies eventueel verder worden gebruikt bij volgende verbindingen met de site.